Testování řešení

mailtest

Projekt EET znamená nárůst obchodních příležitostí a více příjmů pro domácí firmy i odborníky v oblasti IT při vývoji, dovozu a prodeji nástrojů přizpůsobených konkrétním potřebám uživatelů. Zároveň však větší nabídka a konkurence IT řešení klade vyšší nároky na znalosti a digitální gramotnost uživatelů.

Proto Hospodářská komora ČR přichází s nabídkou pro všechny výrobce i dodavatele EET řešení a vyzývá je k porovnání vlastností jejich výrobků s konkurencí. V současné chvíli je možné projevit zájem o testování nejlépe vyplněním předběžné přihlášky na našich webových stránkách.

Ministerstvo financí několikrát jasně deklarovalo, že Finanční správa nebude zajištovat aplikace pro koncové uživatele a nebude provádět žádné certifikace jakýchkoli řešení EET. Z našich průzkumů přitom jasně vyplývá, že úroveň digitální gramotnosti u povinných subjektů – plátců není většinou na požadované úrovni. Proto Hospodářská komora ČR pro všechny výrobce a dodavatele EET přichází s nabídkou testování jejich řešení, třídění podle příslušných funkcionalit i vhodnosti řešení pro jednotlivé cílové skupiny a vystavování testovacích protokolů na svém veřejně přístupném informačním portálu.

Testování je dobrovolné a je otevřeno všem řešením a subjektům a bude se možné k němu přihlásit jak prostřednictvím webu, tak na kontaktních místech HK.

Při nákupu zařízení EET se u koncových uživatelů  projevuje potřeba porovnání vlastností jednotlivých řešení. Dnes je většina z nás zvyklá při výběru zboží, které budeme používat v dlouhodobějším horizontu, porovnávat výrobky pomocí různých srovnávacích tabulek a sdílení zkušeností. Čteme recenze hotelů a restaurací, porovnáme vlastnosti televizí, mobilních telefonů , ledniček, praček a další elektroniky. Proč by to v případě nákupu zař ízení pro EET mě lo být jinak? Navíc když se jedná o zařízení, do kterého vkládá podnikatel z velké části doslova další osud svého podnikání.

Zásadní výhodou nezávislého ověření je především zvýšení důvěryhodnosti pro potenciální zákazníky, ale také i jistota vůči orgánům dozoru. Posouzení shody s využitím služeb takových autorit jako HKČR nebo Elektrotechnický zkušební ústav EZÚ dává uživatelům velkou míru jistoty, že se při nákupu řešení „nespálí“.

Další riziko při neuváženém nákupu neprověřeného EET zařízení může spočívat v podcenění zabezpečení některých řešení EET. Pokladna je non-stop připojena k internetu a pokud je její zabezpečení nedostatečné, potenciální útočník se může dostat přes toto kritické místo nejen k informacím odeslaným v rámci evidence tržeb, ale i ke všem položkám na účtence a možná i třeba ke stavu skladu apod.

Hospodářská komora ČR testuje odolnost zařízení proti vnějším kybernetickým útokům a důrazně  doporučujeme všem obchodníkům, aby zabezpečení pořizovaného EET řešení v žádném případě nepodceňovali.

Při nabízení řešení a při marketingové komunikaci u svého výrobku bude jistě  pro autory a prodejce jednotlivých EET řešení nespornou výhodou možnost použití označení „POCTIVÁ POKLADNA PODNIKATELE  – Testováno Hospodářskou komorou České republiky “.

Kromě všech informací ohledně testování naleznete níže na této stránce formulář pro předběžné přihlášení k testování.

Smluvní podmínky

Logo Poctivá pokladna podnikatele pomůže s výběrem zařízení pro EET

Datum: 20.09.2016

Na základě průzkumu očekávaných vlastností pokladních systémů pro EET Hospodářská komora ČR ode dneška spouští testování zařízení pro EET. Otestované[…]

Průběh testování

Datum: 18.09.2016

Hospodářská komora ČR bude přímo i nepřímo oslovovat všechny potenciální výrobce i dodavatele EET řešení a vyzývat je k porovnání vlastností[…]

Obsah testování

Datum: 18.09.2016

Zde se dočtete o tom, z čeho se tedy testování bude skládat

Proč testování

Datum: 14.06.2016

Projekt EET bude znamenat nárůst obchodních příležitostí a více příjmů pro domácí firmy i odborníky v oblasti IT při vývoji, dovozu[…]

Logo Poctivá pokladna podnikatele pomůže s výběrem zařízení pro EET

Datum: 20.09.2016

Na základě průzkumu očekávaných vlastností pokladních systémů pro EET Hospodářská komora ČR ode dneška spouští testování zařízení pro EET. Otestované[…]

Průběh testování

Datum: 18.09.2016

Hospodářská komora ČR bude přímo i nepřímo oslovovat všechny potenciální výrobce i dodavatele EET řešení a vyzývat je k porovnání vlastností[…]

Obsah testování

Datum: 18.09.2016

Zde se dočtete o tom, z čeho se tedy testování bude skládat

Proč testování

Datum: 14.06.2016

Projekt EET bude znamenat nárůst obchodních příležitostí a více příjmů pro domácí firmy i odborníky v oblasti IT při vývoji, dovozu[…]

Logo Poctivá pokladna podnikatele pomůže s výběrem zařízení pro EET

Datum: 20.09.2016

Na základě průzkumu očekávaných vlastností pokladních systémů pro EET Hospodářská komora ČR ode dneška spouští testování zařízení pro EET. Otestované[…]

Průběh testování

Datum: 18.09.2016

Hospodářská komora ČR bude přímo i nepřímo oslovovat všechny potenciální výrobce i dodavatele EET řešení a vyzývat je k porovnání vlastností[…]

Obsah testování

Datum: 18.09.2016

Zde se dočtete o tom, z čeho se tedy testování bude skládat

Proč testování

Datum: 14.06.2016

Projekt EET bude znamenat nárůst obchodních příležitostí a více příjmů pro domácí firmy i odborníky v oblasti IT při vývoji, dovozu[…]

Přihláška k testování