Co se starou pokladnou?

Autor: Jakub Rainisch
Publikováno: 08 února 2017

Ne všichni podnikatelé jsou připraveni hned od prvního dne vyměnit svou starou pokladnu za novou, ať už se jedná o tablet, velkou masivní tlačítkovou nebo jakoukoli jinou. Důvodů může být více, ať už se jedná o nedostatek informací a z toho vyplývající skutečnost, že se obchodník ještě nerozhodl pro konkrétní řešení a vyčkává na doporučení kamarádů nebo nezávislých autorit, jako např. testování Hospodářské komory ČR nebo momentální nemožnost situaci řešit ať už z důvodů časových nebo finančních. Také se podnikatelé často sami sebe ptají, jestli ještě vůbec budou ve své činnosti dále pokračovat a zda tedy má cenu investovat do nějakého řešení peníze.

Faktem tedy zůstává, že existuje nemalé množství podnikatelů, pro které je zavedení povinnosti elektronicky evidovat tržby okamžikem zásadního rozhodnutí:

Co mám dělat se svou starou pokladnou, kterou nelze připojit na internet a nesplňuje tedy požadavky zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, ale na druhé straně slouží pořád dobře a jsem s ní spokojen?

 

Všichni podnikatelé, kteří si kladou tuto nebo podobné otázky, by si měli pozorně přečíst následující řádky.

Pokud to frekvence zákazníků a charakter vašeho podnikání dovolí, můžete zásadní rozhodnutí o změně pokladny o nějaký čas odložit.

To ovšem neznamená, že nemáte povinnost elektronicky evidovat své tržby!!!

Tato povinnost platí pro všechny podnikatele v závislosti na předmětu podnikání tak, jak jsou podle zákona do evidence tržeb zařazeni. Jenže pokud počet vašich zákazníků a účtenek počítáte v jednotkách nebo maximálně desítkách denně, můžete dále používat svou pokladnu pro markování zboží zakoupeného zákazníkem a po výpočtu celkové ceny, zadat tuto cenu (pokud jste plátce tak i s příslušnými informacemi o DPH) do jednoduché aplikace např. na mobilním telefonu, který všechny povinné informace odešle fiskalizačnímu serveru Finanční správy a vrátí vám fiskální identifikační kód FIK.

Tuto účtenku je nutné také vytisknout a předat zákazníkovi.

Musíte se tedy v každém případě přihlásit pomocí autentizačních údajů získaných na Finančním úřadě nebo pomocí daňového portálu tak jak to uvidíte v našem videonávodu. Dále musíte i to nejjednodušší řešení zprovoznit a propojit s tiskárnou účtenek.

Ano, může se to zdát příliš komplikované a každého zákazníka bude nutné odbavit dvěma účtenkami – EET a také “tou starou”, kde bude mít zákazník seznam jednotlivých položek s jednotkovými cenami, což je důležité např. kvůli případné reklamaci. Zároveň to bude také prodlužovat dobu odbavování a tedy i zdržovat zákazníky. Proto je nutné využívání tohoto “přechodného řešení” důkladně uvážit. Ale na druhé straně se dá říct, že některým podnikatelům odložení zásadního rozhodnutí ve věci nákupu toho správného pokladního systému o několik týdnů nebo i měsíců přijde vhod.

Pro výběr vhodného prozatímního řešení, použijte náš srovnávač. V přehledné tabulce seznamu řešení můžete vidět kromě názvu EET řešení a jeho výrobce i pořizovací ceny a zároveň i výši měsíčních poplatků, pokud je dodavatel požaduje. Př kliknutí na název sloupce v tabulce se všechna řešení seřadí např. podle výše ceny nebo podle abecedy.