Průběh testování

Publikováno: 18 září 2016

testovani-pokladen

Hospodářská komora ČR bude přímo i nepřímo oslovovat všechny potenciální výrobce i dodavatele EET řešení a vyzývat je k porovnání vlastností jejich výrobků s konkurencí. V současné chvíli je možné projevit zájem o testování nejlépe vyplněním předběžné přihlášky na našich webových stránkách.

logo-poctiva-pokladnaPodpis smlouvy

Dále musí každý zájemce o testování vyplnit a podepsat smlouvu o dílo popisující průběh, práva a povinnosti obou smluvních stran v procesu testování. Součástí smlouvy je i vyplněný formulář s vlastnostmi konkrétního řešení pro EET a zálohová proforma faktura.

Vyplnění formuláře s vlastnostmi výrobku

Formulář popisující vlastnosti výrobku nebo SW řešení dostane každý smluvní partner v podobě internetového odkazu pomocí elektronické pošty. V průběhu vyplňování je možné si rozpracovaný formulář uložit, nechat si e-mailem poslat link na rozpracovaný formulář a pokračovat s jeho vyplňováním kdykoli později. Po vyplnění formuláře má dodavatel ještě 7 dnů na to, aby v případě změn údaje ve formuláři opravil.

Testování – ověření vlastností řešení

Po splnění všech podmínek – podepsání smlouvy, vyplnění testovacího formuláře a zaplacení zálohy, nebráni nic provedení samotného testování, které bude probíhat v několika krocích.

  1. Zástupce výrobce nebo dodavatele řešení bude kontaktován pracovníkem Hospodářské komory, abychom si společně domluvili termín testování v Elektrotechnickém zkušebním ústavu.
  2. V uvedeném termínu se dostaví pověřený pracovník výrobce nebo dodavatele se vzorky k testování (i periferních zařízení apod.) a maximálně po dobu 2 pracovních dnů bude k dispozici pro předvedení výrobku k ověření deklarovaných vlastností, včetně připojení a komunikace s periferními zařízeními.
  3. Bez přítomnosti pověřeného pracovníka výrobce nebo dodavatele bude probíhat testování datové komunikace a instalace autentizačního certifikátu X509.
  4. Poté bude vydána Hospodářskou komorou ČR Závěrečná zpráva v elektronické podobě osvědčující existenci deklarovaných vlastností výrobu nebo řešení pro EET a výsledky budou prezentovány ve strukturované podobě na těchto webových stránkách. Výsledky ověření uvedené ve zprávě se týkají pouze ověřovaného předmětu, a pokud není ve zprávě uvedeno jinak, ověřování bude prováděno způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem k ověřovanému předmětu a za použití dodaného příslušenství.
  5. Hospodářská komora ČR zároveň s vydáním závěrečné zprávy automaticky vyslovuje souhlas, aby objednatel testování užíval v rámci své prezentace a při komunikaci se třetími osobami u svého výrobku logo a označení „POCTIVÁ POKLADNA PODNIKATELETestováno Hospodářskou komorou České republiky“.