První pojištění pro EET

Pojištění pokladních systémů EET lze uzavřít již od 500,- Kč ročně.

 

Sleva na pojistném ve výši až 20 % pro otestované pokladny HKČR (seznam zde).

Základní informace:

Hospodářská komora ve spolupráci s pojišťovnou Generali zpřístupnila podnikatelům specializované pojištění, které kryje rizika spojená s EET. Pojistná ochrana je širší, než je jinak u elektroniky a výpočetní techniky běžné. Vztahuje jak na hardware, tak na software.

Zahrnuje i krytí nákladů na obnovu dat po pojistné události včetně případné sankce udělené státními orgány za neodeslání datové zprávy správci daně, například z důvodu zničení pokladny a uložených dat v případě přepětí v elektrické síti.

Cena pojištění se odvíjí od pořizovací ceny  pokladního systému. Začíná na 500 Kč za rok – pro zařízení EET v ceně do 10.000 Kč. Pro zařízení označená známkou Poctivá pokladna podnikatele – testováno Hospodářskou komorou ČR je cena pojištění až o 20% nižší.Předmět pojištění:

1) pokladna na elektronická rizika (vnitřní poruchy/přepětí), živel, odcizení a loupež
  • vztahuje se i na základní nainstalovaný software dodaný výrobcem spolu s pokladnou – pokud dojde k věcné škodě na pokladně v důsledku pojištěného rizika
  • součástí pojištění pokladny jsou i náklady na obnovu dat a případné sankce udělené správcem daně dle § 29 odstavce 2a) zákona 112/2016 Sb. do limitu 10 000/rok
  • náklady na obnovu dat a případné pokuty jsou kryty pouze, pokud dojde k věcné škodě na pokladně v důsledku pojištěného rizika
2) připojištění vyššího limitu pro náklady na obnovu dat a případné sankce
  • udělené správcem daně do celkového limitu 60 000/rok nad rámec základního pojištění
  • náklady na obnovu dat a případné pokuty jsou kryty pouze, pokud dojde k věcné škodě na pokladně v důsledku pojištěného rizika
3) Spoluúčast na škodě
  • 500,- Kč