Obsah testování

Publikováno: 18 září 2016

dotyk

Zde se dočtete o tom, z čeho se tedy testování bude skládat

Obsah datové komunikace

První oblast testování spočívá v ověření konektivity se serverem EET prostřednictvím stabilního internetového připojení. Řešení nesmí na pozadí provádět skryté operace, které by mohly uživatele poškodit. Součástí testování bude tedy decrypt a analýza datových paketů konkrétního řešení. Zároveň bude provedeno ověření komunikace s Playground testovacím serverem Finanční správy a chování konkrétního zařízení při přerušení komunikace v off-line modu, způsob ukládání offline pořízených účtenek a při následném připojení ověření odesílání informací a dat k fiskalizaci.

Instalace autentizačního certifikátu

Testování ověří způsob a složitost pro bezproblémovou implementaci autentizačního certifikátu do konkrétního zařízení v jednotlivých krocích – instalace vygenerovaného autentizačního certifikátu, jeho obnovení anebo zneplatnění. Také bude testováno využití privátního klíče pro generování Podpisového kódu poplatníka (PKP) v offline provozu.

Posouzení požadovaných funkcionalit

Společně s oborovými členskými složkami Hospodářské komory, jako např. Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu apod., byl vytvořen formulář funkcionalit řešení EET, který je k dispozici na webových stránkách http://www.EET-ano-ale.cz . Tento formulář musí elektronicky vyplnit každý, kdo si objedná testování svého řešení. Testování ověří deklarované vlastnosti a skutečnosti v praxi. U této části testování bude přítomna pověřená osoba výrobce nebo dodavatele konkrétního řešení EET.

Komunikace s periferními zařízeními

Ověření deklarace výrobce zodpoví také uživatelům otázku, jaká periferní zařízení jsou kompatibilní s daným řešením. V této oblasti bude testováno od každého druhu jedna vybraná periférie.

Možnost rozšíření a aditivních služeb

Do zprávy o ověření vlastností budou uvedeny i informace o nadstandardních funkcionalitách řešení a aditivních službách, které poskytuje dodavatel svým klientům. Tyto vlastnosti umožní uživatelům porovnávat nadstandardní funkcionality konkrétních řešení, které mohou následně využívat k rozšíření možností využívání ICT technologií ve svém podnikání.