Do které fáze EET patří jednotlivé činnosti podnikání?

pos

Nevíte si rady a nemáte jasno od kdy se vás elektronická evidence tržeb bude týkat? Nevyznáte se v NACE kódech? NEVADÍ!!!

V tabulce na této stránce vidíte kompletní seznam jednotlivých činností a oborů podnikání včetně NACE kódů.

Název vašeho podnikání můžete začít psát a nechat vyhledat v políčku v pravém horním rohu tabulky a hned uvidíte, která fáze EET je pro vás ta správná.

  • 1. fáze od 1. prosince 2016
  • 2. fáze od 1. března 2017
  • 3. fáze od 1. března 2018
  • 4. fáze od 1. června 2018
sekceNACEčinnostfázepoznámka
A01.00Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti3
A01.10Pěstování plodin jiných než trvalých3
A01.11Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen3
A01.12Pěstování rýže3
A01.13Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz3
A01.14Pěstování cukrové třtiny3
A01.15Pěstování tabáku3
A01.16Pěstování přadných rostlin3
A01.19Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých3
A01.20Pěstování trvalých plodin3
A01.21Pěstování vinných hroznů3
A01.22Pěstování tropického a subtropického ovoce3
A01.23Pěstování citrusových plodů3
A01.24Pěstování jádrového a peckového ovoce3
A01.25Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů3
A01.26Pěstování olejnatých plodů3
A01.27Pěstování rostlin pro výrobu nápojů3
A01.28Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin3
A01.29Pěstování ostatních trvalých plodin3
A01.30Množení rostlin3
A01.40Živočišná výroba3
A01.41Chov mléčného skotu3
A01.42Chov jiného skotu3
A01.43Chov koní a jiných koňovitých3
A01.44Chov velbloudů a velbloudovitých3
A01.45Chov ovcí a koz3
A01.46Chov prasat3
A01.47Chov drůbeže3
A01.49Chov ostatních zvířat3
A01.49.1Chov drobných hospodářských zvířat3
A01.49.2Chov kožešinových zvířat3
A01.49.3Chov zvířat pro zájmový chov3
A01.49.9Chov ostatních zvířat jinde nejmenované3
A01.50Smíšené hospodářství3
A01.60Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti3
A01.61Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu3
A01.62Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu3
A01.63Posklizňové činnosti3
A01.64Zpracování osiva pro účely množení3
A01.70Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti3
A02.00Lesnictví a těžba dřeva3
A02.10Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví3
A02.20Těžba dřeva3
A02.30Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva3
A02.40Podpůrné činnosti pro lesnictví3
A03.00Rybolov a akvakultura3
A03.10Rybolov3
A03.11Mořský rybolov3
A03.12Sladkovodní rybolov3
A03.20Akvakultura3
A03.21Mořská akvakultura3
A03.22Sladkovodní akvakultura3
B05.00Těžba a úprava černého a hnědého uhlí3
B05.10Těžba a úprava černého uhlí3
B05.10.1Těžba černého uhlí3
B05.10.2Úprava černého uhlí3
B05.20Těžba a úprava hnědého uhlí3
B05.20.1Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu3
B05.20.2Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu3
B05.20.3Těžba lignitu3
B05.20.4Úprava lignitu3
B06.00Těžba ropy a zemního plynu3
B06.10Těžba ropy3
B06.20Těžba zemního plynu3
B07.00Těžba a úprava rud3
B07.10Těžba a úprava železných rud3
B07.10.1Těžba železných rud3
B07.10.2Úprava železných rud3
B07.20Těžba a úprava neželezných rud3
B07.21Těžba a úprava uranových a thoriových rud3
B07.21.1Těžba uranových a thoriových rud3
B07.21.2Úprava uranových a thoriových rud3
B07.29Těžba a úprava ostatních neželezných rud3
B07.29.1Těžba ostatních neželezných rud3
B07.29.2Úprava ostatních neželezných rud3
B08.00Ostatní těžba a dobývání3
B08.10Dobývání kamene, písků a jílů3
B08.11Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice3
B08.12Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu3
B08.90Těžba a dobývání jinde nejmenované3
B08.91Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv3
B08.92Těžba rašeliny3
B08.93Těžba soli3
B08.99Ostatní těžba a dobývání jinde nejmenované3
B09.00Podpůrné činnosti při těžbě3
B09.10Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu3
B09.90Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání3
C10.00Výroba potravinářských výrobků3
C10.10Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků3
C10.11Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího3
C10.12Zpracování a konzervování drůbežího masa3
C10.13Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa3
C10.20Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů3
C10.30Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny3
C10.31Zpracování a konzervování brambor3
C10.32Výroba ovocných a zeleninových šťáv3
C10.39Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny3
C10.40Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků3
C10.41Výroba olejů a tuků3
C10.42Výroba margarínu a podobných jedlých tuků3
C10.50Výroba mléčných výrobků3
C10.51Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů3
C10.52Výroba zmrzliny3
C10.60Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků3
C10.61Výroba mlýnských výrobků3
C10.62Výroba škrobárenských výrobků3
C10.70Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků3
C10.71Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých3
C10.72Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků3
C10.73Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků3
C10.80Výroba ostatních potravinářských výrobků3
C10.81Výroba cukru3
C10.82Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek3
C10.83Zpracování čaje a kávy3
C10.84Výroba koření a aromatických výtažků3
C10.85Výroba hotových pokrmů3
C10.86Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin3
C10.89Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde nejmenované3
C10.90Výroba průmyslových krmiv3
C10.91Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata3
C10.92Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu3
C11.00Výroba nápojů3
C11.01Destilace, rektifikace a míchání lihovin3
C11.02Výroba vína z vinných hroznů3
C11.03Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín3
C11.04Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů3
C11.05Výroba piva3
C11.06Výroba sladu3
C11.07Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví3
C12.00Výroba tabákových výrobků3
C13.00Výroba textilií4
C13.10Úprava a spřádání textilních vláken a příze4
C13.20Tkaní textilií4
C13.30Konečná úprava textilií4
C13.90Výroba ostatních textilií4
C13.91Výroba pletených a háčkovaných materiálů4
C13.92Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů4
C13.93Výroba koberců a kobercových předložek4
C13.94Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků4
C13.95Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů4
C13.96Výroba ostatních technických a průmyslových textilií4
C13.99Výroba ostatních textilií jinde nejmenované4
C14.00Výroba oděvů4
C14.10Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků4
C14.11Výroba kožených oděvů4
C14.12Výroba pracovních oděvů4
C14.13Výroba ostatních svrchních oděvů4
C14.14Výroba osobního prádla4
C14.19Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků4
C14.20Výroba kožešinových výrobků4
C14.30Výroba pletených a háčkovaných oděvů4
C14.31Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků4
C14.39Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů4
C15.00Výroba usní a souvisejících výrobků4
C15.10Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků4
C15.11Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin4
C15.12Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků4
C15.20Výroba obuvi4
C15.20.1Výroba obuvi s usňovým svrškem4
C15.20.9Výroba obuvi z ostatních materiálů4
C16.00Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku4
C16.10Výroba pilařská a impregnace dřeva4
C16.20Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku4
C16.21Výroba dýh a desek na bázi dřeva4
C16.22Výroba sestavených parketových podlah4
C16.23Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství4
C16.24Výroba dřevěných obalů4
C16.29Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku4
C17.00Výroba papíru a výrobků z papíru4
C17.10Výroba buničiny, papíru a lepenky4
C17.11Výroba buničiny4
C17.11.1Výroba chemických buničin4
C17.11.2Výroba mechanických vláknin4
C17.11.3Výroba ostatních papírenských vláknin4
C17.12Výroba papíru a lepenky4
C17.20Výroba výrobků z papíru a lepenky4
C17.21Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů4
C17.22Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru4
C17.23Výroba kancelářských potřeb z papíru4
C17.24Výroba tapet4
C17.29Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky4
C18.00Tisk a rozmnožování nahraných nosičů3
C18.10Tisk a činnosti související s tiskem3
C18.11Tisk novin3
C18.12Tisk ostatní, kromě novin3
C18.13Příprava tisku a digitálních dat3
C18.14Vázání a související činnosti3
C18.20Rozmnožování nahraných nosičů3
C19.00Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů3
C19.10Výroba koksárenských produktů3
C19.20Výroba rafinovaných ropných produktů3
C20.00Výroba chemických látek a chemických přípravků3
C20.10Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách3
C20.11Výroba technických plynů3
C20.12Výroba barviv a pigmentů3
C20.13Výroba jiných základních anorganických chemických látek3
C20.14Výroba jiných základních organických chemických látek3
C20.14.1Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů3
C20.14.9Výroba ostatních základních organických chemických látek3
C20.15Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin3
C20.16Výroba plastů v primárních formách3
C20.17Výroba syntetického kaučuku v primárních formách3
C20.20Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků3
C20.30Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů3
C20.40Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků4
C20.41Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků4
C20.42Výroba parfémů a toaletních přípravků4
C20.50Výroba ostatních chemických výrobků3
C20.51Výroba výbušnin3
C20.52Výroba klihů3
C20.53Výroba vonných silic3
C20.59Výroba ostatních chemických výrobků jinde nejmenované3
C20.59.1Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů3
C20.59.9Výroba jiných chemických výrobků jinde nejmenované3
C20.60Výroba chemických vláken3
C21.00Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků3
C21.10Výroba základních farmaceutických výrobků3
C21.20Výroba farmaceutických přípravků3
C22.00Výroba pryžových a plastových výrobků4
C22.10Výroba pryžových výrobků4
C22.11Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik4
C22.19Výroba ostatních pryžových výrobků4
C22.20Výroba plastových výrobků4
C22.21Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů4
C22.22Výroba plastových obalů4
C22.23Výroba plastových výrobků pro stavebnictví4
C22.29Výroba ostatních plastových výrobků4
C23.00Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků4
C23.10Výroba skla a skleněných výrobků4
C23.11Výroba plochého skla4
C23.12Tvarování a zpracování plochého skla4
C23.13Výroba dutého skla4
C23.14Výroba skleněných vláken4
C23.19Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického4
C23.20Výroba žáruvzdorných výrobků4
C23.30Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů4
C23.31Výroba keramických obkládaček a dlaždic4
C23.32Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků4
C23.40Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků4
C23.41Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů4
C23.42Výroba keramických sanitárních výrobků4
C23.43Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství4
C23.44Výroba ostatních technických keramických výrobků4
C23.49Výroba ostatních keramických výrobků4
C23.50Výroba cementu, vápna a sádry4
C23.51Výroba cementu4
C23.52Výroba vápna a sádry4
C23.60Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků4
C23.61Výroba betonových výrobků pro stavební účely4
C23.62Výroba sádrových výrobků pro stavební účely4
C23.63Výroba betonu připraveného k lití4
C23.64Výroba malt4
C23.65Výroba vláknitých cementů4
C23.69Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků4
C23.70Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů4
C23.90Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků jinde nejmenované4
C23.91Výroba brusiv4
C23.99Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků jinde nejmenované4
C24.00Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství3
C24.10Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla3
C24.10.1Výroba surového železa, oceli a feroslitin3
C24.10.2Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)3
C24.10.3Tváření výrobků za tepla3
C24.20Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek3
C24.30Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli3
C24.31Tažení tyčí za studena3
C24.32Válcování ocelových úzkých pásů za studena3
C24.33Tváření ocelových profilů za studena3
C24.34Tažení ocelového drátu za studena3
C24.40Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů3
C24.41Výroba a hutní zpracování drahých kovů3
C24.42Výroba a hutní zpracování hliníku3
C24.43Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu3
C24.44Výroba a hutní zpracování mědi3
C24.45Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů3
C24.46Zpracování jaderného paliva3
C24.50Slévárenství3
C24.51Výroba odlitků z litiny3
C24.51.1Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem3
C24.51.2Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem3
C24.51.9Výroba ostatních odlitků z litiny3
C24.52Výroba odlitků z oceli3
C24.52.1Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí3
C24.52.2Výroba odlitků z legovaných ocelí3
C24.53Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů3
C24.54Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů3
C25.00Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení4
C25.10Výroba konstrukčních kovových výrobků4
C25.11Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů4
C25.12Výroba kovových dveří a oken4
C25.20Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků4
C25.21Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení4
C25.29Výroba kovových nádrží a zásobníků4
C25.30Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení4
C25.40Výroba zbraní a střeliva4
C25.50Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie4
C25.60Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění4
C25.61Povrchová úprava a zušlechťování kovů4
C25.62Obrábění4
C25.70Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků4
C25.71Výroba nožířských výrobků4
C25.72Výroba zámků a kování4
C25.73Výroba nástrojů a nářadí4
C25.90Výroba ostatních kovodělných výrobků4
C25.91Výroba ocelových sudů a podobných nádob4
C25.92Výroba drobných kovových obalů4
C25.93Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin4
C25.94Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity4
C25.99Výroba ostatních kovodělných výrobků jinde nejmenované4
C26.00Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení3
C26.10Výroba elektronických součástek a desek3
C26.11Výroba elektronických součástek3
C26.12Výroba osazených elektronických desek3
C26.20Výroba počítačů a periferních zařízení3
C26.30Výroba komunikačních zařízení3
C26.40Výroba spotřební elektroniky3
C26.50Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů3
C26.51Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů3
C26.52Výroba časoměrných přístrojů3
C26.60Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů3
C26.70Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení3
C26.80Výroba magnetických a optických médií3
C27.00Výroba elektrických zařízení3
C27.10Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení3
C27.11Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů3
C27.12Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení3
C27.20Výroba baterií a akumulátorů3
C27.30Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení3
C27.31Výroba optických kabelů3
C27.32Výroba elektrických vodičů a kabelů jinde nejmenované3
C27.33Výroba elektroinstalačních zařízení3
C27.40Výroba elektrických osvětlovacích zařízení3
C27.50Výroba spotřebičů převážně pro domácnost3
C27.51Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost3
C27.52Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost3
C27.90Výroba ostatních elektrických zařízení3
C28.00Výroba strojů a zařízení jinde nejmenované3
C28.10Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely3
C28.11Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly3
C28.12Výroba hydraulických a pneumatických zařízení3
C28.13Výroba ostatních čerpadel a kompresorů3
C28.14Výroba ostatních potrubních armatur3
C28.15Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků3
C28.20Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely3
C28.21Výroba pecí a hořáků pro topeniště3
C28.22Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení3
C28.23Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení3
C28.24Výroba ručních mechanizovaných nástrojů3
C28.25Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení3
C28.29Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely jinde nejmenované3
C28.30Výroba zemědělských a lesnických strojů3
C28.40Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů3
C28.41Výroba kovoobráběcích strojů3
C28.49Výroba ostatních obráběcích strojů3
C28.90Výroba ostatních strojů pro speciální účely3
C28.91Výroba strojů pro metalurgii3
C28.92Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví3
C28.93Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku3
C28.94Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní3
C28.95Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky3
C28.96Výroba strojů na výrobu plastů a pryže3
C28.99Výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde nejmenované3
C29.00Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů3
C29.10Výroba motorových vozidel a jejich motorů3
C29.20Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů3
C29.30Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory3
C29.31Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla3
C29.32Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla3
C30.00Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení3
C30.10Stavba lodí a člunů3
C30.11Stavba lodí a plavidel3
C30.12Stavba rekreačních a sportovních člunů3
C30.20Výroba železničních lokomotiv a vozového parku3
C30.30Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení3
C30.40Výroba vojenských bojových vozidel3
C30.90Výroba dopravních prostředků a zařízení jinde nejmenované3
C30.91Výroba motocyklů3
C30.92Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy3
C30.99Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde nejmenované3
C31.00Výroba nábytku4
C31.01Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů4
C31.02Výroba kuchyňského nábytku4
C31.03Výroba matrací4
C31.09Výroba ostatního nábytku4
C32.00Ostatní zpracovatelský průmysl4
C32.10Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků4
C32.11Ražení mincí4
C32.12Výroba klenotů a příbuzných výrobků4
C32.13Výroba bižuterie a příbuzných výrobků4
C32.20Výroba hudebních nástrojů4
C32.30Výroba sportovních potřeb4
C32.40Výroba her a hraček4
C32.50Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb4
C32.90Zpracovatelský průmysl jinde nejmenované4
C32.91Výroba košťat a kartáčnických výrobků4
C32.99Ostatní zpracovatelský průmysl jinde nejmenované4
C33.00Opravy a instalace strojů a zařízení4
C33.10Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení4
C33.11Opravy kovodělných výrobků4
C33.12Opravy strojů4
C33.13Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení4
C33.14Opravy elektrických zařízení4
C33.15Opravy a údržba lodí a člunů4
C33.16Opravy a údržba letadel a kosmických lodí4
C33.17Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde nejmenované4
C33.17.1Opravy a údržba kolejových vozidel4
C33.17.9Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde nejmenované kromě kolejových vozidel4
C33.19Opravy ostatních zařízení4
C33.20Instalace průmyslových strojů a zařízení4
D35.00Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu3
D35.10Výroba, přenos a rozvod elektřiny3
D35.11Výroba elektřiny3
D35.12Přenos elektřiny3
D35.13Rozvod elektřiny3
D35.14Obchod s elektřinou3
D35.20Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí3
D35.21Výroba plynu3
D35.22Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí3
D35.23Obchod s plynem prostřednictvím sítí3
D35.30Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu3
D35.30Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu3
D35.30.1Výroba tepla3
D35.30.2Rozvod tepla3
D35.30.3Výroba klimatizovaného vzduchu3
D35.30.4Rozvod klimatizovaného vzduchu3
D35.30.5Výroba chladicí vody3
D35.30.6Rozvod chladicí vody3
D35.30.7Výroba ledu3
E36.00Shromažďování, úprava a rozvod vody3
E37.00Činnosti související s odpadními vodami3
E38.00Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití3
E38.10Shromažďování a sběr odpadů3
E38.11Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných3
E38.12Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů3
E38.20Odstraňování odpadů3
E38.21Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných3
E38.22Odstraňování nebezpečných odpadů3
E38.30Úprava odpadů k dalšímu využití3
E38.31Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace3
E38.32Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení3
E39.00Sanace a jiné činnosti související s odpady3
F41.00Výstavba budov3
F41.10Developerská činnost3
F41.10Developerská činnost3
F41.20Výstavba bytových a nebytových budov3
F41.20.1Výstavba bytových budov3
F41.20.2Výstavba nebytových budov3
F42.00Inženýrské stavitelství3
F42.10Výstavba silnic a železnic3
F42.11Výstavba silnic a dálnic3
F42.12Výstavba železnic a podzemních drah3
F42.13Výstavba mostů a tunelů3
F42.20Výstavba inženýrských sítí3
F42.21Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny3
F42.21.1Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny3
F42.21.2Výstavba inženýrských sítí pro plyny3
F42.22Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace3
F42.90Výstavba ostatních staveb3
F42.91Výstavba vodních děl3
F42.99Výstavba ostatních staveb jinde nejmenované3
F43.00Specializované stavební činnosti4
F43.10Demolice a příprava staveniště4
F43.11Demolice4
F43.12Příprava staveniště4
F43.13Průzkumné vrtné práce4
F43.20Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce4
F43.21Elektrické instalace4
F43.22Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace4
F43.29Ostatní stavební instalace4
F43.30Kompletační a dokončovací práce4
F43.31Omítkářské práce4
F43.32Truhlářské práce4
F43.33Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin4
F43.34Sklenářské, malířské a natěračské práce4
F43.34.1Sklenářské práce4
F43.34.2Malířské a natěračské práce4
F43.39Ostatní kompletační a dokončovací práce4
F43.90Ostatní specializované stavební činnosti4
F43.91Pokrývačské práce4
F43.99Ostatní specializované stavební činnosti jinde nejmenované4
F43.99.1Montáž a demontáž lešení a bednění4
F43.99.9Jiné specializované stavební činnosti jinde nejmenované4
G45.00Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel2 nebo 32 - jen obchod, opravy a údržba 3.
G45.10Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů2
G45.11Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly2
G45.19Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů2
G45.20Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů3
G45.30Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů2
G45.31Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů2
G45.32Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů2
G45.40Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství2 nebo 32 - jen obchod, opravy a údržba 3.
G46.00Velkoobchod, kromě motorových vozidel2
G46.10Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení2
G46.11Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary2
G46.12Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi2
G46.13Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály2
G46.14Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly2
G46.15Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost2
G46.16Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky2
G46.17Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky2
G46.18Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky2
G46.18.1Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky2
G46.18.9Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky jinde nejmenované2
G46.19Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení2
G46.20Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty2
G46.21Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy2
G46.22Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami2
G46.23Velkoobchod s živými zvířaty2
G46.24Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi2
G46.30Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky2
G46.31Velkoobchod s ovocem a zeleninou2
G46.32Velkoobchod s masem a masnými výrobky2
G46.33Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky2
G46.34Velkoobchod s nápoji2
G46.35Velkoobchod s tabákovými výrobky2
G46.36Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami2
G46.37Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením2
G46.38Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů2
G46.39Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky2
G46.40Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost2
G46.41Velkoobchod s textilem2
G46.42Velkoobchod s oděvy a obuví2
G46.42.1Velkoobchod s oděvy2
G46.42.2Velkoobchod s obuví2
G46.43Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou2
G46.44Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky2
G46.44.1Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky2
G46.44.2Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky2
G46.45Velkoobchod s kosmetickými výrobky2
G46.46Velkoobchod s farmaceutickými výrobky2
G46.47Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly2
G46.48Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty2
G46.49Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost2
G46.50Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením2
G46.51Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem2
G46.52Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly2
G46.60Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím2
G46.61Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím2
G46.62Velkoobchod s obráběcími stroji2
G46.63Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením2
G46.64Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji2
G46.65Velkoobchod s kancelářským nábytkem2
G46.66Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením2
G46.69Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením2
G46.70Ostatní specializovaný velkoobchod2
G46.71Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky2
G46.71.1Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky2
G46.71.2Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky2
G46.71.3Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky2
G46.72Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky2
G46.73Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením2
G46.74Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami2
G46.75Velkoobchod s chemickými výrobky2
G46.76Velkoobchod s ostatními meziprodukty2
G46.76.1Velkoobchod s papírenskými meziprodukty2
G46.76.9Velkoobchod s ostatními meziprodukty jinde nejmenované2
G46.77Velkoobchod s odpadem a šrotem2
G46.90Nespecializovaný velkoobchod2
G47.00Maloobchod, kromě motorových vozidel2
G47.10Maloobchod v nespecializovaných prodejnách2
G47.11Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách2
G47.19Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách2
G47.20Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách2
G47.21Maloobchod s ovocem a zeleninou2
G47.22Maloobchod s masem a masnými výrobky2
G47.23Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši2
G47.24Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami2
G47.25Maloobchod s nápoji2
G47.26Maloobchod s tabákovými výrobky2
G47.29Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách2
G47.30Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách2
G47.40Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách2
G47.41Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem2
G47.42Maloobchod s telekomunikačním zařízením2
G47.43Maloobchod s audio- a videozařízením2
G47.50Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách2
G47.51Maloobchod s textilem2
G47.52Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily2
G47.53Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady2
G47.54Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou2
G47.59Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách2
G47.60Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách2
G47.61Maloobchod s knihami2
G47.62Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím2
G47.63Maloobchod s audio- a videozáznamy2
G47.64Maloobchod se sportovním vybavením2
G47.65Maloobchod s hrami a hračkami2
G47.70Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách2
G47.71Maloobchod s oděvy2
G47.72Maloobchod s obuví a koženými výrobky2
G47.73Maloobchod s farmaceutickými přípravky2
G47.74Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky2
G47.75Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky2
G47.76Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně2
G47.77Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty2
G47.78Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách2
G47.78.1Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami2
G47.78.2Maloobchod s pevnými palivy2
G47.78.3Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)2
G47.78.4Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)2
G47.78.9Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách jinde nejmenované2
G47.79Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách2
G47.80Maloobchod ve stáncích a na trzích2
G47.81Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích2
G47.82Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích2
G47.89Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích2
G47.90Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy2
G47.91Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby2pokud nebude vyjmuto
G47.91.1Maloobchod prostřednictvím internetu2pokud nebude vyjmuto
G47.91.2Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)2pokud není vyjmuto
G47.99Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy2
H49.00Pozemní a potrubní doprava3
H49.10Železniční osobní doprava meziměstská3
H49.20Železniční nákladní doprava3
H49.30Ostatní pozemní osobní doprava3
H49.31Městská a příměstská pozemní osobní doprava3
H49.32Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem3
H49.39Ostatní pozemní osobní doprava jinde nejmenované3
H49.39.1Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava3
H49.39.2Osobní doprava lanovkou nebo vlekem3
H49.39.3Nepravidelná pozemní osobní doprava3
H49.39.9Jiná pozemní osobní doprava jinde nejmenované3
H49.40Silniční nákladní doprava a stěhovací služby3
H49.41Silniční nákladní doprava3
H49.42Stěhovací služby3
H49.50Potrubní doprava3
H49.50.1Potrubní doprava ropovodem3
H49.50.2Potrubní doprava plynovodem3
H49.50.9Potrubní doprava ostatní3
H50.00Vodní doprava3
H50.10Námořní a pobřežní osobní doprava3
H50.20Námořní a pobřežní nákladní doprava3
H50.30Vnitrozemská vodní osobní doprava3
H50.40Vnitrozemská vodní nákladní doprava3
H51.00Letecká doprava3
H51.10Letecká osobní doprava3
H51.10.1Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava3
H51.10.2Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava3
H51.10.3Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava3
H51.10.4Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava3
H51.10.9Ostatní letecká osobní doprava3
H51.20Letecká nákladní doprava a kosmická doprava3
H51.21Letecká nákladní doprava3
H51.22Kosmická doprava3
H52.00Skladování a vedlejší činnosti v dopravě3
H52.10Skladování3
H52.20Vedlejší činnosti v dopravě3
H52.21Činnosti související s pozemní dopravou3
H52.22Činnosti související s vodní dopravou3
H52.23Činnosti související s leteckou dopravou3
H52.24Manipulace s nákladem3
H52.29Ostatní vedlejší činnosti v dopravě3
H53.00Poštovní a kurýrní činnosti3
H53.10Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence3
H53.20Ostatní poštovní a kurýrní činnosti3
I55.00Ubytování1
I55.10Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních1
I55.10.1Hotely1
I55.10.2Motely, botely1
I55.10.9Ostatní podobná ubytovací zařízení1
I55.20Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování1
I55.30Kempy a tábořiště1
I55.90Ostatní ubytování1
I55.90.1Ubytování v zařízených pronájmech 1
I55.90.2Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže1pokud není vyjmuto
I55.90.9Ostatní ubytování jinde nejmenované1pokud není vyjmuto
I56.00Stravování a pohostinství1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
I56.10Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
I56.20Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
I56.21Poskytování cateringových služeb1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
I56.29Poskytování ostatních stravovacích služeb1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
I56.29.1Stravování v závodních kuchyních1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
I56.29.2Stravování ve školních zařízeních, menzách1pokud není vyjmuto
I56.29.9Poskytování jiných stravovacích služeb jinde nejmenované1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
I56.30Pohostinství1 nebo 31 - pouze tržby za stravovací služby, nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě
J58.00Vydavatelské činnosti3
J58.10Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti3
J58.11Vydávání knih3
J58.12Vydávání adresářů a jiných seznamů3
J58.13Vydávání novin3
J58.14Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací3
J58.19Ostatní vydavatelské činnosti3
J58.20Vydávání softwaru3
J58.21Vydávání počítačových her3
J58.29Ostatní vydávání softwaru3
J59.00Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti3
J59.10Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů3
J59.11Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů3
J59.12Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů3
J59.13Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů3
J59.14Promítání filmů3
J59.20Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti3
J60.00Tvorba programů a vysílání3
J60.10Rozhlasové vysílání3
J60.20Tvorba televizních programů a televizní vysílání3
J61.00Telekomunikační činnosti3
J61.10Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí3
J61.10.1Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť3
J61.10.2Pronájem pevné telekomunikační sítě3
J61.10.3Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť3
J61.10.4Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť3
J61.10.9Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí3
J61.20Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí3
J61.20.1Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť3
J61.20.2Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě3
J61.20.3Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť3
J61.20.4Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť3
J61.20.9Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí3
J61.30Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí3
J61.90Ostatní telekomunikační činnosti3
J62.00Činnosti v oblasti informačních technologií3
J62.01Programování3
J62.02Poradenství v oblasti informačních technologií3
J62.03Správa počítačového vybavení3
J62.09Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií3
J63.00Informační činnosti3
J63.10Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály3
J63.11Činnosti související se zpracováním dat a hostingem3
J63.12Činnosti související s webovými portály3
J63.90Ostatní informační činnosti3
J63.91Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur3
J63.99Ostatní informační činnosti jinde nejmenované3
K64.00Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování3
K64.10Peněžní zprostředkování3
K64.11Centrální bankovnictví3
K64.19Ostatní peněžní zprostředkování3
K64.20Činnosti holdingových společností3
K64.30Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů3
K64.90Ostatní finanční zprostředkování3
K64.91Finanční leasing3
K64.92Ostatní poskytování úvěrů3
K64.92.1Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady3
K64.92.2Poskytování obchodních úvěrů3
K64.92.3Činnosti zastaváren3
K64.92.9Ostatní poskytování úvěrů jinde nejmenované3
K64.99Ostatní finanční zprostředkování jinde nejmenované3
K64.99.1Faktoringové činnosti3
K64.99.2Obchodování s cennými papíry na vlastní účet3
K64.99.9Jiné finanční zprostředkování jinde nejmenované3
K65.00Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení3
K65.10Pojištění3
K65.11Životní pojištění3
K65.12Neživotní pojištění3
K65.20Zajištění3
K65.30Penzijní financování3
K66.00Ostatní finanční činnosti3
K66.10Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování3
K66.11Řízení a správa finančních trhů3
K66.12Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách3
K66.19Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním3
K66.20Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním3
K66.21Vyhodnocování rizik a škod3
K66.22Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů3
K66.29Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním3
K66.30Správa fondů3
L68.00Činnosti v oblasti nemovitostí3
L68.10Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí3
L68.20Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí3
L68.20.1Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory3
L68.20.2Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory3
L68.20.3Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory3
L68.20.4 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory3
L68.30Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody3
L68.31Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur3
L68.32Správa nemovitostí na základě smlouvy3
M69.00Právní a účetnické činnosti3
M69.10Právní činnosti3
M69.20Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství3
M70.00Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení3
M70.10Činnosti vedení podniků3
M70.20Poradenství v oblasti řízení3
M70.21Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace3
M70.22Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení3
M71.00Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy3
M71.10Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství3
M71.11Architektonické činnosti3
M71.12Inženýrské činnosti a související technické poradenství3
M71.12.1Geologický průzkum3
M71.12.2Zeměměřické a kartografické činnosti3
M71.12.3Hydrometeorologické a meteorologické činnosti3
M71.12.9Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství jinde nejmenované3
M71.20Technické zkoušky a analýzy3
M71.20.1  Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení3
M71.20.9   Ostatní technické zkoušky a analýzy3
M72.00Výzkum a vývoj3
M72.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd3
M72.11Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie3
M72.19Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd3
M72.19.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd 3
M72.19.2Výzkum a vývoj v oblasti technických věd3
M72.19.9Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd3
M72.20Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd3
M73.00Reklama a průzkum trhu3
M73.10Reklamní činnosti3
M73.11Činnosti reklamních agentur3
M73.12Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru3
M73.20Průzkum trhu a veřejného mínění3
M74.00Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti3
M74.10Specializované návrhářské činnosti3
M74.20Fotografické činnosti3
M74.30Překladatelské a tlumočnické činnosti3
M74.90Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti jinde nejmenované3
M74.90.1Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3
M74.90.2Poradenství v oblasti požární ochrany3
M74.90.9Jiné profesní, vědecké a technické činnosti jinde nejmenované3
M75.00Veterinární činnosti3
N77.00Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu3
N77.10Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů3
N77.11Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů3
N77.12Pronájem a leasing nákladních automobilů3
N77.20Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost3
N77.21Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb3
N77.22Pronájem videokazet a disků3
N77.29Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost3
N77.30Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků3
N77.31Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení3
N77.32Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení3
N77.33Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů3
N77.34Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků3
N77.35Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků3
N77.39Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků jinde nejmenované3
N77.40Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem3
N78.00Činnosti související se zaměstnáním3
N78.10Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání3
N78.20Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu3
N78.30Ostatní poskytování lidských zdrojů3
N78.30Ostatní poskytování lidských zdrojů3
N79.00Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti3
N79.10Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří3
N79.11Činnosti cestovních agentur3
N79.12Činnosti cestovních kanceláří3
N79.90Ostatní rezervační a související činnosti3
N79.90.1Průvodcovské činnosti3
N79.90.9Ostatní rezervační a související činnosti jinde nejmenované3
N80.00Bezpečnostní a pátrací činnosti3
N80.10Činnosti soukromých bezpečnostních agentur3
N80.20Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů3
N80.30Pátrací činnosti3
N80.30Pátrací činnosti3
N81.00Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny3
N81.10Kombinované pomocné činnosti3
N81.20Úklidové činnosti3
N81.21Všeobecný úklid budov3
N81.22Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení3
N81.29Ostatní úklidové činnosti3
N81.30Činnosti související s úpravou krajiny3
N81.30Činnosti související s úpravou krajiny3
N82.00Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání3
N82.10Administrativní a kancelářské činnosti3
N82.11Univerzální administrativní činnosti3
N82.19Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti3
N82.20Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu3
N82.30Pořádání konferencí a hospodářských výstav3
N82.90Podpůrné činnosti pro podnikání jinde nejmenované3
N82.91Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka3
N82.92Balicí činnosti3
N82.99Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání jinde nejmenované3
O84.00Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
O84.10Veřejná správa a hospodářská a sociální politika3
O84.11Všeobecné činnosti veřejné správy3
O84.12Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení3
O84.13Regulace a podpora podnikatelského prostředí3
O84.20Činnosti pro společnost jako celek3
O84.21Činnosti v oblasti zahraničních věcí3
O84.21.1Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací3
O84.21.2Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy3
O84.21.9Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí3
O84.22Činnosti v oblasti obrany3
O84.23Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví3
O84.24Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti3
O84.25Činnosti v oblasti protipožární ochrany3
O84.30Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení3
P85.00Vzdělávání3
P85.10Předškolní vzdělávání3
P85.20Primární vzdělávání3
P85.30Sekundární vzdělávání3
P85.31Sekundární všeobecné vzdělávání3
P85.31.1Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol3
P85.31.2Střední všeobecné vzdělávání3
P85.32Sekundární odborné vzdělávání3
P85.32.1Střední odborné vzdělávání na učilištích3
P85.32.2Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách3
P85.40Postsekundární vzdělávání3
P85.41Postsekundární nikoli terciární vzdělávání3
P85.42Terciární vzdělávání3
P85.50Ostatní vzdělávání3
P85.51Sportovní a rekreační vzdělávání3
P85.52Umělecké vzdělávání3
P85.53Činnosti autoškol a jiných škol řízení3
P85.53.1Činnosti autoškol3
P85.53.2Činnosti leteckých škol3
P85.53.9Činnosti ostatních škol řízení3
P85.59Ostatní vzdělávání jinde nejmenované3
P85.59.1Vzdělávání v jazykových školách3
P85.59.2Environmentální vzdělávání3
P85.59.3Inovační vzdělávání3
P85.59.9Jiné vzdělávání jinde nejmenované3
P85.60Podpůrné činnosti ve vzdělávání3
Q86.00Zdravotní péče3
Q86.10Ústavní zdravotní péče3
Q86.20Ambulantní a zubní zdravotní péče3
Q86.21Všeobecná ambulantní zdravotní péče3
Q86.22Specializovaná ambulantní zdravotní péče3
Q86.23Zubní péče3
Q86.90Ostatní činnosti související se zdravotní péčí3
Q86.90.1Činnosti související s ochranou veřejného zdraví3
Q86.90.9Ostatní činnosti související se zdravotní péčí jinde nejmenované3
Q87.00Pobytové služby sociální péče3
Q87.10Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče3
Q87.20Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách3
Q87.20.1Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním3
Q87.20.2Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách3
Q87.30Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením3
Q87.30.1Sociální péče v domovech pro seniory3
Q87.30.2Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením3
Q87.90Ostatní pobytové služby sociální péče3
Q88.00Ambulantní nebo terénní sociální služby3
Q88.10Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením3
Q88.10.1Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory3
Q88.10.2Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením3
Q88.90Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby3
Q88.91Sociální služby poskytované dětem3
Q88.99Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby jinde nejmenované3
Q88.99.1Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof3
Q88.99.2Sociální prevence3
Q88.99.3Sociální rehabilitace3
Q88.99.9Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby jinde nejmenované3
R90.00Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti3
R90.01Scénická umění3
R90.02Podpůrné činnosti pro scénická umění3
R90.03Umělecká tvorba3
R90.04Provozování kulturních zařízení3
R91.00Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení3
R91.01Činnosti knihoven a archivů3
R91.02Činnosti muzeí3
R91.03Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí3
R91.04Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků3
R91.04.1Činnosti botanických a zoologických zahrad3
R91.04.2Činnosti přírodních rezervací a národních parků3
R92.00Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří3
R93.00Sportovní, zábavní a rekreační činnosti3
R93.10Sportovní činnosti3
R93.11Provozování sportovních zařízení3
R93.12Činnosti sportovních klubů3
R93.13Činnosti fitcenter3
R93.19Ostatní sportovní činnosti3
R93.20Ostatní zábavní a rekreační činnosti3
R93.21Činnosti lunaparků a zábavních parků3
R93.29Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde nejmenované3
S94.00Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů3
S94.10Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací3
S94.11Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací3
S94.12Činnosti profesních organizací3
S94.20Činnosti odborových svazů3
S94.90Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů3
S94.91Činnosti náboženských organizací3
S94.92Činnosti politických stran a organizací3
S94.99Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů jinde nejmenované3
S94.99.1Činnosti organizací dětí a mládeže3
S94.99.2Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti3
S94.99.3Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti3
S94.99.4Činnosti spotřebitelských organizací3
S94.99.5Činnosti environmentálních a ekologických hnutí3
S94.99.6Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin3
S94.99.7Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí3
S94.99.9Činnosti ostatních organizací jinde nejmenované3
S95.00Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost4
S95.10Opravy počítačů a komunikačních zařízení4
S95.11Opravy počítačů a periferních zařízení4
S95.12Opravy komunikačních zařízení4
S95.20Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost4
S95.21Opravy spotřební elektroniky4
S95.22Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu4
S95.23Opravy obuvi a kožených výrobků4
S95.24Opravy nábytku a bytového zařízení4
S95.25Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků4
S95.29Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost4
S96.00Poskytování ostatních osobních služeb4
S96.01Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků4
S96.02Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti4
S96.03Pohřební a související činnosti4
S96.04Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu4
S96.09Poskytování ostatních osobních služeb jinde nejmenované4
T97.00Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu3
T98.00Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu3
T98.10Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu3
T98.20Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu3
U99.00Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů3
Legenda - názvy sekcí:
A. - Zemědělství, lesnictví a rybářství
B. - Těžba a dobývání
C. - Zpracovatelský průmysl
D. - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
E. - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
F. - Stavebnictví
G. - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
H. - Doprava a skladování
I. - Ubytování, stravování a pohostinství
J. - Informační a komunikační činnosti
K. - Peněžnictví a pojišťovnictví
L. - Činnosti v oblasti nemovitostí
M. - Profesní, vědecké a technické činnosti
N. - Administrativní a podpůrné činnosti
O. - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P. - Vzdělávání
Q. - Zdravotní a sociální péče
R. - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S. - Ostatní činnosti
T. - Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
U. - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

 

.