Kasabloček místo tiskárny?

Publikováno: 01 března 2017

Jedno z velmi levných a jednoduchých řešení EET je od firmy Přímá platba s.r.o. Za cenu 99 Kč za měsíc získáte aplikaci pro dotykový mobilní telefon nebo tablet, přičemž pokud máte opravdu jen pár tržeb do týdne, nepotřebujete ani ten. Evidovat tržby můžete pomocí obyčejné SMSky.

Nejjednodušší cesta, jak si Malou pokladnu zprovoznit je, když si ji stáhnete z Google Play nebo AppStore pro telefony a tablety se systémem Android nebo iOS (verze iOS nebyla v okamžiku publikování této recenze k dispozici).

Takových řešení je samozřejmě více a nebylo by zas až tak zajímavé, jenže …

U tohoto řešení EET výrobce tvrdí, že nepotřebujete žádnou tiskárnu.

A zdůvodňuje to takto:

Zákon o evidenci tržeb neukládá povinnost účtenku tisknout a umožňuje ji vydat elektronicky. Aby to bylo pohodlné, vznikl kasabloček. Malá pokladna vydává elektronické účtenky. Zkrátka, když si zákazník chce zkontrolovat, že jste opravdu evidovali tržbu, svou účtenku najde uloženou na webu. Jak ji tam ale najde? Kasabloček je malý trhací bloček, který vystačí na 150 účtenek a stojí 25 Kč. Vždy, když namarkujete tržbu, vytrhnete z bločku jeden útržek s unikátním kódem a o víc se nestaráte. Zákazník na útržku najde všechny informace o tom, jak si účtenku zobrazit.

Tady je to pěkně vysvětleno na instruktážním videu:

Co na to Finanční úřad?

Metodika Finanční správy k EET uvádí, že účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákon o evidenci tržeb sice neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž podnikatel může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi, např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooth).Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda.

Obchodník tedy podle výkladu Finanční správy nesmí omezit zákazníka v jeho právu dostat tištěnou účtenku, když si to přeje.

Tento výklad bohužel toto chytré řešení poněkud diskvalifikuje a dovedu si představit, že kontrolor bude tvrdošíjně trvat na vystavení papírové účtenky. Samozřejmě je možné v případě, že zákazník trvá na papírové účtence mu ji vystavit ručně, ale musí na ní být uveden jak Bezpečnostní kód poplatníka BKP (44 znaků), tak i Fiskální identifikační kód
FIK (39 znaků). Těch 83 znaků by ještě v nejhorším případě šlo, ale když obchodník nedostane FIK jako odpověď na svůj požadavek ze serveru Finanční správy, musí být na účtence uveden i Podpisový kód poplatníka PKP, který má 344 znaků. A to už chce velké odhodlání!