EET není povinností účetních

Autor: Mgr. Ing. Magdaléna Králová, viceprezidentka SÚ ČR
Publikováno: 18 ledna 2017

Vzhledem k tomu, že jsme v naší praxi zaznamenali, že podnikatelé vnímají plnění zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb často jako povinnost, která dopadá na účetní, uveřejňujeme zde v plném znění stanovisko Svazu účetních k elektronické evidenci tržeb.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko Svazu účetních ČR
k zákonu o evidenci tržeb

Svaz účetních České republiky respektuje přijetí zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon vnímá primárně jako zákon daňový, jehož cílem je zajistit efektivnější výběr některých daní.

Vzhledem k tomu, že tržba je evidována již v okamžiku jejího uskutečnění (například při platbě v hotovosti), zajištění evidenční povinnosti se primárně nedotýká účetní profese, nýbrž musí být splněna na straně osob, které tržbu reálně přijímají (například prodavač, recepční, číšník, řemeslník atp.).

Svaz účetních České republiky v této souvislosti upozorňuje, že evidence tržeb nespadá do obsahové náplně živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence“. Evidované tržby a s tím související doklady jsou součástí prvotních evidencí, na základě kterých je následně o dané transakci účtováno.

Svaz účetních České republiky zdůrazňuje, že plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb plně náleží do kompetence statutárních zástupců právnických osob a fyzických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Svaz účetních České republiky současně upozorňuje své členy na povinnosti, které by jim mohly vzniknout například při aplikaci § 9 zákona o evidenci tržeb (tj. pověření k evidování tržeb) a upozorňuje, že ani případné způsobené škody nekryje profesní pojištění z titulu odpovědnosti z výkonu účetní profese. Doplňujeme, že v pracovněprávním vztahu v pozici např. účetní/pokladní pověření dle § 9 zákona o evidenci tržeb nevzniká a plnou odpovědnost nese subjekt evidence tržeb.